Thursday, May 3, 2012

Studded shoes: do it youself

Studded shoes (and other clothing items) are totally in right now, but did you know it's pretty simple to do it yourself? Instead of spending a lot of money on new shoes, you can buy studs and use them for some old pair you already have at home! All you need is spikes, and probably some tools to put them on.

Nitskor (och andra kläder med nitar) är riktigt hett just nu! Men visste du att det är superenkelt att göra själv? I stället för att lägga ner massa pengar på nya skor, kan du köpa nitar i en hobbyaffär och använda dem på ett par gamla skor du redan har hemma! Allt du behöver är nitar och kanske några verktyg att använda.


This works for all kinds of shoes; high heels, sandals, sneakers, etc. Just remember that the shoes should be "a bit big", in case you can feel the spikes on your heel, so you can put something there to protect your feet from ripping open ;)

Detta fungerar med alla slags skor, klackisar, sandaler, sneakers, etc. Kom bara ihåg att skorna inte ska sitta för tight, utifall du kan känna nitarna igenom skon på din häl. Är skorna lite stora kan du sätta något i hälen för att skydda dina fötter från att skäras upp ;)

No comments: