Friday, May 25, 2012

Lizard baby

Here is one of the two leopard gecko babies that hatched today. This one is the nice one, the other one squeaked and tried to hide all the time. They are sooo tiny! And hopefully their siblings will hatch soon.

Här är en av de två små leopardgeckobäbisarna som kläcktes idag! Den på bilden är den snälla och dens syskon skrek och försökte gömma sig hela tiden. De är pyttesmå! Och snart kläcks syskonen!


If you want to read more about my leopard geckos and breeding, you can read my reptile blog here.
Länken tar dig till min reptilblogg!

No comments: