Wednesday, April 25, 2012

Beauty in Japan: Yaeba - crooked teeth

I read Yumi's blog post about how in Japan, crooked teeth are considered cute and beautiful, so I decidede to read a bit more about it. Apparantly some people pay a lot of money to get their straight teeth fixed into the popular crooked look, called Yaeba. Since it looks more childish than straight teeth, it's considered cute - and everyone knows cute is always in, in Japan!

Jag läste på en blogg att i Japan är sneda tänder något positivt! Därför bestämde jag mig för att läsa på mer om det. Vissa människor betalar tydligen en stor summa pengar för att få sina raka tänder fixade till sneda och "vampyr"-aktiga! Denna look kallas för yaeba. Eftersom det ser mycket mer barnsligt ut än att ha raka tänder, anses det vara sött - och sött är ju aldrig fel i Japan!


I find it funny how here in the west people undergo plastic surgery to get as close to perfection as possible, whereas in Japan, they embrace imperfection. I think it's good that everything doesn't have to be perfect, and it's true that crooked teeth sometimes give character. :) Although I wouldn't exactly pay money to pursue imperfection...

Jag tycker det är lite komiskt att vi här i väst vänder oss till plastikkirurgi för att komma så nära perfektion som möjligt, medan de i Japan ibland strävar efter imperfektion. Det är såklart bra att allt inte behöver vara perfekt där och det är faktiskt sant ibland att sneda tänder ger karaktär till utseendet. Dock skulle jag nog aldrig betala för att bli "fulare"...

2 comments:

Anonymous said...

I seriously do not like this idea of crooked theeth. Especially when they get plastics cuz´of that!

Anonymous said...

Personally I have always found crooked teeth (as the ones in the picture) really pretty :) A girl in my class had it when we were children, and I admired her teeth